درباره about

مجله اطلاع رساني موسيقي MG  وابسته به هيچ گروه ، حزب يا سازماني نمي باشد و پيرو شخصي نيست و فقط برای شناساندن و انتشار اخبار موسیقی به طرفداران این سبک ایجاد شده است .

 

 Misty-Graveyard is an independent website and has no ties with any group, organization or individual. Its very mission is to share music to the fans.