درباره

مجله اطلاع رساني موسيقي MG  وابسته به هيچ گروه ، حزب يا سازماني نمي باشد و پيرو شخصي نيست و فقط برای شناساندن و انتشار اخبار موسیقی به طرفداران این سبک ایجاد شده است .