گروه Pest با همکاری Necro و Equimanthorn در سال 1997 در سوند متولد شد . گروه بر پایه تنفر و به گونه ای دیگر تنفر از بودن و هستی بر پا شد و موزیک قدرتمند این گروه با اشعاری در قالب مردن, تنفر و تفرت از بشریت شکل گرفت .Necro نوارنده گیتار و دامز و البته خوانندگی را در گروه بر عهده داشت و در کنار آن Equimanthorn گیتار باس و الکتریک را مینوازد. در کشور سوئد و گروه های بلک متال و گرایش Raw گروه Pest در نخستین جایگاههای رتبه بندی قرار دارد . با توجه به نوع موسیقی Pest و زیرزمینی بودن این گروه خیلی معدودیت ها برای آشنایی بیشتر با افراد این گروه وجود دارد. گروه Pest بیانگر بلک متال اصیل و همچنین منع کی برد و حتی بدون دخالت موجودی به نام زن هست . Pest بر پایه اعتقادات استوار است که هر بار با خلق اثاری بزرگ همچون In Total Contempt این را بر جامعهء بلک متال زیرزمینی ثابت کرده و در این را پیشتازست . Funeral نام یکی از معروفترین تراک های ایم گروه هست که همیشه نامش بر زبان طرفداران این گروه است . در Jun سال 1998 اولین دموی این گروه بصورت غیر رسمی پخش شد و بعد از آن بکمک Robban (درامز) در استدیو Helltower دموی دوم گروه را با عنوان In Eternity Skyless ضبط و در Fab سال 1999 پخش کردند (50 کپی) و بعد از آن شاکاری بنام Black Thorns بکمک Hate (درامز) خلق شد که همکاریه Hate بعنوان نوازنده درامز باعت ایجاد انرژی مظاعف در کار گروهی بود . When Darkness is Complete یکی از بهترین تراک های Pest در این دمو جای دارد (100 کپی) . در اوایل سال 2001 یک EP بهمیاری Hate ضبط شد که بنا به دلایلی نامعلوم ( احتمالا اسپانسر) در سال 2002 پخش شد . در سال بعد دمویی از سوی کمپانی No Colours پخش شد که طرحی از Robert Eng برای گروه Pest بود که Desecration نام داشت که در ماه Nov همان سال آلبوم همین دموی از No Colours پخش شد . در اوایل سال 2004 در استدیو Helltower تراکی بنام Lífit es dauðafærð ضبط شد که قرار بود به صورت Single منتشر شود اما قبل از انتشار همین تراک با شعر و زبان انگلیسی دوباره ضبط شد و بصورت MCD یا EP منتشر شد . Black Thorns از کمپانی Deviant Records در سال 2004 بازپخش شد « Black Thorns شامل دو قسمت (Side) که قسمت اول (Side “Black”) که شامل سه تراک از این آلبوم و قسمت دوم (Side “Thorns”) شامل دو تراک باقیمانده است » .آلبوم بعدی در طی سه مقطع زمانی در استدیو همیشگی Pest بین ماههای May تا Oct ضبط شد و در استدیو Raw Tower پایان یافت ,In Total Contempt نام این آلبوم بود که در بلک متال جاودان شد… ! Iron Fist Productions در سال 2006 قراردادی را با Pest امضا کرد و یک EP با نام Evil Return در سال 2006 برای این گروه منتشر کرد . «Evil Return هم شامل دو قسمت بود قسمت اول Black و قسمت دوم Metal که هر قسمت یک تراک از آثار Pest را در بردارد» . گروه در حال ضبط آلبوم جدید خود با نام Rest in Morbid Darkness هست که در سال آینده (شاید اواخر سال جاری) منتشر خواهد شد . در آخر یک Compilation LP در سال 2003 منتشر شده که توسط هشت گروه بسیار بزرگ بلک متال حال حاضر دنیا منتشر شده که تراک Funeral از Pest در این آلبوم موجود هست . Pest – Funeral در سال 2002 ضبط شده و فقط در این مجموعه پخش شده ( در آلبوم های رسمی و غیر رسمی این گروه موجود نمی باشد) .خلاصه ای از مصاحبه با خواننده گروه Pest : گروههای مورد علاقه Necro از گلچینی از موسیقی قدیمی بهمراه Celtic Frost, Bathory, Darkthrone تشکیل شده وNecro علاقه زیادی به اسطیر اسکاندیناوی و وطنش دارد و عقدیده دارد که Pest گروهی ملی گرا و وطن پرست هست و در کنار این عقاید سیاسی نیست .Necro در مصاحبه هایی که داشتصریح بیان کرده که Pest گروهی ملی گراست ولی اعتقادی به NSBM و این دسته عقاید ندارد و در آخر بیان کرده Pest در اجرای زنده بصورت زیر زمینی علاقه مند است و از رو و Openair بیزار است و در توری که با Archgoat بر خلافه نظر هواداران به میل شخصی اجرا کردند… و در آخر عقاید Pest بر مسحیت یا منع مسحیت دخلاتی ندارد . اراده وضوح بلک متال است !گروه Pest با همکاری Necro و Equimanthorn در سال 1997 در سوند متولد شد . گروه بر پایه تنفر و به گونه ای دیگر تنفر از بودن و هستی بر پا شد و موزیک قدرتمند این گروه با اشعاری در قالب مردن, تنفر و تفرت از بشریت شکل گرفت .Necro نوارنده گیتار و دامز و البته خوانندگی را در گروه بر عهده داشت و در کنار آن Equimanthorn گیتار باس و الکتریک را مینوازد. در کشور سوئد و گروه های بلک متال و گرایش Raw گروه Pest در نخستین جایگاههای رتبه بندی قرار دارد . با توجه به نوع موسیقی Pest و زیرزمینی بودن این گروه خیلی معدودیت ها برای آشنایی بیشتر با افراد این گروه وجود دارد. گروه Pest بیانگر بلک متال اصیل و همچنین منع کی برد و حتی بدون دخالت موجودی به نام زن هست . Pest بر پایه اعتقادات استوار است که هر بار با خلق اثاری بزرگ همچون In Total Contempt این را بر جامعهء بلک متال زیرزمینی ثابت کرده و در این را پیشتازست . Funeral نام یکی از معروفترین تراک های ایم گروه هست که همیشه نامش بر زبان طرفداران این گروه است . در Jun سال 1998 اولین دموی این گروه بصورت غیر رسمی پخش شد و بعد از آن بکمک Robban (درامز) در استدیو Helltower دموی دوم گروه را با عنوان In Eternity Skyless ضبط و در Fab سال 1999 پخش کردند (50 کپی) و بعد از آن شاکاری بنام Black Thorns بکمک Hate (درامز) خلق شد که همکاریه Hate بعنوان نوازنده درامز باعت ایجاد انرژی مظاعف در کار گروهی بود . When Darkness is Complete یکی از بهترین تراک های Pest در این دمو جای دارد (100 کپی) . در اوایل سال 2001 یک EP بهمیاری Hate ضبط شد که بنا به دلایلی نامعلوم ( احتمالا اسپانسر) در سال 2002 پخش شد . در سال بعد دمویی از سوی کمپانی No Colours پخش شد که طرحی از Robert Eng برای گروه Pest بود که Desecration نام داشت که در ماه Nov همان سال آلبوم همین دموی از No Colours پخش شد . در اوایل سال 2004 در استدیو Helltower تراکی بنام Lífit es dauðafærð ضبط شد که قرار بود به صورت Single منتشر شود اما قبل از انتشار همین تراک با شعر و زبان انگلیسی دوباره ضبط شد و بصورت MCD یا EP منتشر شد . Black Thorns از کمپانی Deviant Records در سال 2004 بازپخش شد « Black Thorns شامل دو قسمت (Side) که قسمت اول (Side “Black”) که شامل سه تراک از این آلبوم و قسمت دوم (Side “Thorns”) شامل دو تراک باقیمانده است » .آلبوم بعدی در طی سه مقطع زمانی در استدیو همیشگی Pest بین ماههای May تا Oct ضبط شد و در استدیو Raw Tower پایان یافت ,In Total Contempt نام این آلبوم بود که در بلک متال جاودان شد… ! Iron Fist Productions در سال 2006 قراردادی را با Pest امضا کرد و یک EP با نام Evil Return در سال 2006 برای این گروه منتشر کرد . «Evil Return هم شامل دو قسمت بود قسمت اول Black و قسمت دوم Metal که هر قسمت یک تراک از آثار Pest را در بردارد» . گروه در حال ضبط آلبوم جدید خود با نام Rest in Morbid Darkness هست که در سال آینده (شاید اواخر سال جاری) منتشر خواهد شد . در آخر یک Compilation LP در سال 2003 منتشر شده که توسط هشت گروه بسیار بزرگ بلک متال حال حاضر دنیا منتشر شده که تراک Funeral از Pest در این آلبوم موجود هست . Pest – Funeral در سال 2002 ضبط شده و فقط در این مجموعه پخش شده ( در آلبوم های رسمی و غیر رسمی این گروه موجود نمی باشد) .خلاصه ای از مصاحبه با خواننده گروه Pest : گروههای مورد علاقه Necro از گلچینی از موسیقی قدیمی بهمراه Celtic Frost, Bathory, Darkthrone تشکیل شده وNecro علاقه زیادی به اسطیر اسکاندیناوی و وطنش دارد و عقدیده دارد که Pest گروهی ملی گرا و وطن پرست هست و در کنار این عقاید سیاسی نیست .Necro در مصاحبه هایی که داشتصریح بیان کرده که Pest گروهی ملی گراست ولی اعتقادی به NSBM و این دسته عقاید ندارد و در آخر بیان کرده Pest در اجرای زنده بصورت زیر زمینی علاقه مند است و از رو و Openair بیزار است و در توری که با Archgoat بر خلافه نظر هواداران به میل شخصی اجرا کردند… و در آخر عقاید Pest بر مسحیت یا منع مسحیت دخلاتی ندارد . اراده وضوح بلک متال است !