Krieg Krieg یکی از گروهای بزرگ آمریکایست که توسط Imperial در سال 1995 در شهر New Jersey آغاز بکار کرد. Krieg در زبان آلمانی به معنای جنگ هست. Imperial یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ بلک متال آمریکا بوده همانند اسطوره ای بشکل کنت کریشناخ در نروژ و کانولف در آلمان بوده و هست. Lord…