درباره about

by deineath

مجله اطلاع رسانی موسیقی MG از سال 2004 شروع به فعالیت کرده است. این مجله وابسته به هیچ گروه ، حزب یا سازمانی نمی باشد و پیرو شخصی نیست و فقط برای شناساندن و انتشار اخبار موسیقی به طرفداران این سبک ایجاد شده است .

مطالب این مجله توسط Deineath و Lamentus نوشته، گردآوری و نشر داده میشوند. 

راه ارتباطی با مجله فقط از طریق ایمیل یا پیام مستقیم به صفحه اینستاگرام و سایر صفحه های معرفی شده در سایت است؛ ما هیچ کانال یا صفحه ای در تلگرام نداریم. هرگونه مشابهت اسمی سواستفاده از حق و حقوق مولف است.

 

 Misty-Graveyard is an independent webzine and has no ties with any group, organization or individual. Its very mission is to share music with the fans.

Deineath and Lamentus write and publish content on this webzine. 

We do not have Telegram or WhatsApp, therefore the way to contact us is by email or Instagram.

 

تمام حقوق مادی و معنوی لیبل و مجله Misty-Graveyard به خود مجله و گروه های تحت پوشش تعلق دارد.

All rights reserved to Misty-Graveyard and its associated bands. 

 

2004-2022